Thứ Sáu, 24 / 05 / 2024
Banner
HomeLiên kếtTrung tâm kết nối Tri thức số

Trung tâm kết nối Tri thức số

Trung tâm kết nối Tri thức số là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số, và được thành lập để tiếp nối, kế thừa các thành quả của NALA, VNU-LIC và các thư viện đại học thuộc NALA.
Trung tâm kết nối Tri thức số đứng ra kết nối thư viện số dùng chung không chỉ trong nhóm các trường đại học trên cả nước, mà mong muốn được mở rộng kết nối tới các thư viện số các trường cao đẳng, trường học, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành và các kho thông tin tri thức tại mọi tổ chức tại Việt Nam.
Đến thời điểm 15/05/2023, đã có 34 thư viện số các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc tham gia kết nối tới Trung tâm kết nối Tri thức số.

Website: https://hub.idk.org.vn

Tin liên quan

Tin mới