Thứ Sáu, 24 / 05 / 2024
Banner

 

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HIỆP THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÍA NAM

Liên hiệp Thư viện  Đại học Khu vực phía Nam  được tái thành lập năm…. trong bối cảnh ngành thông tin – thư viện trên thế giới và ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và sôi động theo hướng tin học hoá và hiện đại hoá. Riêng đối với thư viện đại học còn đứng trước một thách thức và thời cơ rất lớn từ đòi hỏi đổi mới ngành giáo dục đào tạo trong cả nước. Liên kết, hợp tác đã trở thành xu thế chung của thời đại trong mọi lĩnh vực của xã hội, đặc biệt trong hoạt động thông tin – thư viện.