Thứ Bảy, 20 / 07 / 2024
Banner
HomeNghiệp vụCông văn về việc triển khai các hoạt động thư viện năm...

Công văn về việc triển khai các hoạt động thư viện năm 2024 và những năm tiếp theo của Hội Thư viện Việt Nam.

Một số nội dung và hoạt động trọng tâm của ngành thư viện Việt Nam trong năm 2024.
Đề nghị các Chi hội thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước; Liên Chi hội Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc; Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam và các Chi hội thư viện cả nước tích cực hưởng ứng, chủ động phối kết hợp với các cơ quan hữu quan, để tổ chức thực hiện tốt; đồng thời báo cáo kết quả về Hội Thư viện Việt Nam (địa chỉ 31 Tràng Thi, Hà Nội) vào dịp Sơ kết 6 tháng đầu năm và Tổng kết công tác hằng năm.

Tải công văn: CV trien khai KH 2024

Tin liên quan

Tin mới