Thứ Bảy, 20 / 07 / 2024
Banner
HomeNghiệp vụThông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức...

Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

Thông tư số 16/TT-BVHTTDL được ban hành với nhiều nội dung cụ thể sẽ là căn cứ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công xây dựng nội dung chi, mức chi, xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời là căn cứ cho các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về thư viện đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở cho việc đầu tư kinh phí, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem toàn văn Thông tư tại đây

Trích nguồn: https://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/bvhttdl-ban-hanh-thong-tu-dmktkt-tv/

Tin liên quan

Tin mới