Thông báo về việc mời tham dự kỳ Họp Ban Chấp hành VILASAL 01/2024

0
1043

(vilasal.org.vn) Văn phòng VILASAL thông báo về việc mời tham dự kỳ Họp Ban Chấp hành VILASAL tháng 01 năm 2024, cụ thể như sau:
1. Nội dung
– Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024;
– Xin ý kiến kiện toàn nhân sự BCH VILASAL nhiệm kỳ V.
2. Thành phần tham dự
– Chủ tịch;
– Phó Chủ tịch;
– Thành viên Ban chấp hành VILASAL;
– Thư ký.
3. Thời gian: 08h30 Ngày 25/1/2024 (Thứ Năm)
4. Hình thức họp:
– Trực tiếp: Thư viện – Đại học Công nghệ Tp.HCM – HUTECH (khu B-lầu 3); 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Một số hình ảnh tại cuộc họp tháng 1 năm 2024:

Tin, ảnh: VILASAL.