Tập huấn Kiểm định chất lượng thư viện đại học: Thời cơ và Thách thức

Ngày 19 tháng 05 năm 2017, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo – Tập huấn Kiểm định chất lượng Thư viện Đại học: Thời cơ và Thách thức. Hội thảo đã quy tụ 120 cán bộ Thư viện đến từ60 đơn vị làcác Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam, các Nhà xuất bản, Nhà sách, Công ty về phần mềm giải pháp Thư viện.

Xem thông tin chi tiết

Xem Chi tiết thảo luận