Thông báo cập nhật hoạt động của thành viên VILASAL

Kính gởi Thành viên VILASAL,

Nhằm mục tiêu giới thiệu các sự kiện được tổ chức của các thư viện thành viên đến đông đảo cộng đồng thư viện và đọc giả. Ban chấp hành VILASAL xin thông báo

- Các anh chị đồng nghiệp khi có tổ chức sự kiện ở thư viện của thành viên VILASAL, vui lòng gởi đường dẫn đăng tin sự kiện trên web của thư viện thành viên đến Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương P. Chủ tịch VILASAL để cập nhật Mục sự kiện các thành viên trên web VILASAL.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các anh chị đồng nghiệp vui lòng cập nhật đường dẫn trang web của VILASAL lên web của thư viện thành viên.

 

Trân trọng!