Ban chấp hành liên hiệp

NHIỆM KỲ V (2020-2022)

Quyết định Số 15/QĐ – HTVVN ngày 18/12/2020

Quyết định Số 15/QĐ-HTVVN ngày 01/7/2021

1

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ

Chủ tịch VILASAL

(đến tháng 6/2021)

2

Bà Trần Thị Hồng Xiêm

Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM

Chủ tịch VILASAL

(từ tháng 7/2021)

3

Ông Hoàng Ngọc Tuấn

Thư viện Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Phó chủ tịch VILASAL

4

Ông Hứa Văn Thành

Trung tâm Thông tin - Học liệu Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

Phó chủ tịch VILASAL

5

Ông Đỗ Văn Châu

Thư viện Trường ĐH RMIT Việt Nam

Ủy viên

6

Ông Lê Đức Chí

Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Quý Hoàn

Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Ủy viên

8

Ông Lương Minh Hòa

Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Ủy viên

9

Bà Lê Thị Thanh Nhàn

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

10

Bà Nguyễn Thị Kim Tri

Thư viện Trường Đại học Việt Đức

Ủy viên

11

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Ủy viên

12

Ông Võ Duy Bằng

Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ

Ủy viên