Thông báo hội thảo tập huấn "Tác quyền trong hoạt dộng thư viện"

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành các hoạt động trong Thư viện Trường Đại học và Cao đẳng. Đặc biệt trang bị kiến thức pháp luật, cụ thể là Luật Sở hữu trí tuệ cho các cán bộ đang công tác tại thư viện. VILASAL phối hợp với trường ĐH Kinh tế-Luật, tổ chức Hội thảo Tập huấn "Tác quyền trong hoạt động thư viện".

Xem tiếp...

Thông báo tập huấn "Thực hành phân loại DDC 23"

Nhằm tạo điều kiện cho các thư viện Thành viên sử dụng tốt khung phân loại DDC23, Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM tổ chức lớp tập huấn "Thực hành phân loại DDC 23". Thời gian từ 10-11 tháng 4 năm 2014 tại Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Quận Gò Vấp, phòng E32.

Xem chi tiết thông báo...

Chiếc nôi đào tạo cán bộ thư viện Việt Nam

Năm mươi năm hình thành và phát triển, khoa Thông tin – Thư viện, trường Đại học Văn hóa Hà Nội xứng đáng là nơi đào tạo nguồn nhân lực thư viện lớn nhất Việt Nam.

Xem tiếp...