Thứ Bảy, 20 / 07 / 2024
Banner

Tin tức

Hoạt động nghiệp vụ

Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế –...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn...

Công văn về việc triển khai các hoạt động thư viện năm 2024 và những...

Một số nội dung và hoạt động trọng tâm của ngành thư viện Việt Nam trong năm 2024. Đề nghị các Chi hội thư viện tỉnh, thành phố trong cả...

Liên kết

Sự kiện

Báo cáo

Văn bản pháp quy

Thành viên Vilasal

Đối tác