SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

18.04.2018

Click link http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/goc-t-v-n-h-c-thu-t

18.04.2018

Link Trung tâm Học liệu http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/hoi-sach-2018

Thư mời tham dự hội thảo "PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN TRONG THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG"

  • Thời gian: từ ngày 23 - 24 tháng 10 năm 2015
  • Địa điểm: Thư viện Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III, số 569 Kinh Dương Vương, Q 6, TP. HCM

Xem chi tiết thư mời

Hội thảo "Phát triển và quảng bá dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng"

Kính gửi: Quý thầy/cô và các anh chị.
Do yêu cầu từ phía đơn vị phối hợp (Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III), hội thảo "Phát triển và quảng bá dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng" có một số thay đổi về thời gian như sau:
1/ Thời gian tổ chức:  từ ngày 23-24 tháng 10 năm 2015.
2/ Thời gian nhận bài tham luận: trước ngày 16 tháng 10 năm 2015.
VILASAL xin thông báo để Quý thầy / cô và các anh chị được biết.
Trân trọng.

Hội thảo "Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số: thực tiễn triển khai tại việt nam và kinh nghiệm quốc tế"

Ngày 24-25 tháng 04 năm 2015, Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp cùng trường đại học Nha Trang và công ty Nam Hoàng tổ chức hội thảoGiải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số: Thực tiễn triển khai tại việt nam và kinh nghiệm quốc tế tại trường đại học Nha Trang. Hội thảo đã đón tiếp 180 đại biểu đại diện cho 70 thư viện từ các trường đại học, học viện, và một số tỉnh thành trong cả nước về tham dự.

Thư mời tham dự hội thảo “Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số - Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm Quốc tế”.

Nhằm giới thiệu tới các thư viện trong cả nước về giải pháp tổng thể số hóa tài liệu từ khâu quét tài liệu đến quản lý quy trình số hóa, xử lý ảnh, nhận dạng ký tự quang học, quản lý khai thác tài nguyên số và xuất bản điện tử trực tuyến và thực tiễn triển khai giải pháp Tự động hóa lưu thông. Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam kết hợp với Thư viện Trường Đại học Nha Trang và Công ty Nam Hoàng tổ chức Hội thảo“Giải  pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số - Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm Quốc tế”.