SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

28.12.2020

Xem chi tiết:   https://cdsphue.edu.vn/index.aspx?q=TT&CT=2344

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

Dự kiến tổ chức Hội thảo Truyền thông Marketing trong hoạt động thư viện

VILASAL phối hợp với Thư viện trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức hội thảo

- Truyền thông Marketing trong hoạt động thư viện

- Thời gian dự kiến: thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017

- Địa điểm: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

                  số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Trân trọng!