Thư mời tham dự hội thảo "PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN TRONG THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG"

  • Thời gian: từ ngày 23 - 24 tháng 10 năm 2015
  • Địa điểm: Thư viện Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III, số 569 Kinh Dương Vương, Q 6, TP. HCM

Xem chi tiết thư mời