Hội thảo "Phát triển và quảng bá dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng"

Kính gửi: Quý thầy/cô và các anh chị.
Do yêu cầu từ phía đơn vị phối hợp (Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III), hội thảo "Phát triển và quảng bá dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng" có một số thay đổi về thời gian như sau:
1/ Thời gian tổ chức:  từ ngày 23-24 tháng 10 năm 2015.
2/ Thời gian nhận bài tham luận: trước ngày 16 tháng 10 năm 2015.
VILASAL xin thông báo để Quý thầy / cô và các anh chị được biết.
Trân trọng.