SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

Tập huấn SỬ DỤNG QUY TẮC BIÊN MỤC “MÔ TẢ VÀ TRUY CẬP TÀI NGUYÊN” ẤN BẢN RDA TIẾNG VIỆT

Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Tập huấn “Sử dụng quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên ấn bản RDA tiếng Việt”. Tập huấn đã quy tụ 70 học viên đến từ 35 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.

Hội nghị Tập huấn NÂNG CAO KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC TRONG CÁC THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ -THƯ VIỆN SỐ TẠI VIỆT NAM

Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, được sự chỉ đạo của Hội Thư viện Việt Nam, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) phối hợp với Thư viện trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề: “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam”. Hội thảo đã quy tụ 132 cán bộ Thư viện đến từ 53 đơn vị là các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.

Hội thảo khoa học: TỐI ƯU HÓA QUẢN TRỊ TRI THỨC SỐ: CHÍNH PHỦ – DOANH NGHIỆP – THƯ VIỆN

Ngày 25 tháng 07 năm 2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) và Thư viện trường Đại học Nha Trang (NTU) kết hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) và Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tối ưu hóa quản trị tri thức số: chính phủ – doanh nghiệp – thư viện”. Hội thảo đã quy tụ hơn 120 đại biểu đến từ các Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Tập huấn: KỸ NĂNG TẬP HUẤN KIẾN THỨC THÔNG TIN TRONG THƯ VIỆN

Ngày 26 tháng 03 năm 2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tổ chức Tập huấn “Kỹ năng tập huấn kiến thức thông tin trong Thư viện”. Tập huấn đã quy tụ 116 học viên đến từ 53 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.