Ban chấp hành liên hiệp

NHIỆM KỲ V (2020-2022)

(Quyết định Số 15/QĐ – HTVVN. Ngày 18/12/2020)

1

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Trần Thị Hồng Xiêm

Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM

Phó chủ tịch VILASAL

3

Ông Hoàng Ngọc Tuấn

Thư viện Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Phó chủ tịch VILASAL

4

Ông Hứa Văn Thành

Trung tâm Thông tin - Học liệu Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

Phó chủ tịch VILASAL

5

Ông Đỗ Văn Châu

Thư viện Trường ĐH RMIT Việt Nam

Ủy viên

6

Ông Lê Đức Chí

Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Quý Hoàn

Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Ủy viên

8

Ông Lương Minh Hòa

Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Ủy viên

9

Bà Lê Thị Thanh Nhàn

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Kim Tri

Thư viện Trường Đại học Việt Đức

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Ủy viên

NHIỆM KỲ IV (2017-2019)

(Quyết định Số 19/QĐ – HTVVN. Ngày 23/03/2017)

1

Bà Dương Thúy Hương

Giám đốc Thư viện trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

 2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

 3

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Giám đốc Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ

Phó chủ tịch VILASAL

 4

Bà Phan Thị Thu Nga

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng

Ủy viên

 5

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Ủy viên BCH VILASAL nhiệm kỳ III

Ủy viên

 6

Ông Tôn Quang Đăng

Phó Giám đốc Thư viện ĐH Tiền Giang

Ủy viên 

 7

Bà Nguyễn Thị Bích Châu

Giám đốc Thư viện ĐH An Giang

Ủy viên

 8

Ông Hứa Văn Thành

Trưởng Thư viện Trung tâm Thông tin - Học liệu trường Cao đẳng Sự phạm Thừa Thiên Huế

Ủy viên

 9

Ông Lê Đức Chí

Phó Giám đốc Thư viện trường ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

 10

Ông Nguyễn Quý Hoàn

Phó Giám đốc Thư viện trường ĐH Nha Trang

Ủy viên

 11

Ông Nguyễn Quang Hồng Phúc

Giám đốc Thư viện trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ủy viên

NHIỆM KỲ III (2014 – 2016)

(Quyết định Số 02/QĐ – HTV. Ngày 13/01/2014)

1

Bà Dương Thúy Hương

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

3

Bà Nguyễn Thị Bích Châu

Giám đốc Thư viện ĐH An Giang

Ủy viên

4

Ông Tôn Quang Đăng

Phó Giám đốc Thư viện ĐH Tiền Giang

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

Bà Phan Thị Thu Nga

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng

Ủy viên

7

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

8

Ông Thân Tôn Trọng Tín

Giám đốc Thư viện ĐH Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Giám đốc Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ

Ủy viên

NHIỆM KỲ II (2011 – 2013)

(Quyết định Số 26/QĐ – HTVVN. Ngày 05/05/2011)

1

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

3

Bà Lê Thị Mạnh Xuân

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt

Ủy viên

4

Bà Phan Thị Thu Nga

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng

Ủy viên

5

Ông Vũ Xuân Quỳ

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Nha Trang

Ủy viên

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

Ông Tôn Quang Đăng

Phó Giám đốc Thư viện ĐH Tiền Giang

Ủy viên

NHIỆM KỲ I (2007-2009)

(Quyết định Số 17/QĐ – HTVVN. Ngày 18/09/2007)

1

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

3

Ông Hà Lê Hùng

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

4

Ông Vũ Xuân Quỳ

Giám đốc Thư viện Đại học Nha Trang

Ủy viên

5

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

Bà Thái Thị Thanh Thủy

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt

Ủy viên

7

Ông Trần Thanh Xuân

Giám đốc Thư viện ĐH Y-Dược TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên