SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

Hội thảo Đào tạo chuẩn hoá ngành Thư viện - Thông tin

Ngày 20/2/2008, trường Đại học Sài Gòn (SGU) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa ngành thư viện - thông tin” với sự tham gia của nhiều chuyên gia thư viện trong nước và quốc tế. Đây là hội thảo quốc tế đầ tiên về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành Thư viện - Thông tin.

Xem tiếp...