SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

Thông báo hội thảo tập huấn "Tác quyền trong hoạt dộng thư viện"

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành các hoạt động trong Thư viện Trường Đại học và Cao đẳng. Đặc biệt trang bị kiến thức pháp luật, cụ thể là Luật Sở hữu trí tuệ cho các cán bộ đang công tác tại thư viện. VILASAL phối hợp với trường ĐH Kinh tế-Luật, tổ chức Hội thảo Tập huấn "Tác quyền trong hoạt động thư viện".
Thời gian: Từ 19-20/06/2014
Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế-Luật, Khu phố 3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
VILASAL gửi thông báo tới quý Thư viện, mời Thư viện chuẩn bị đăng ký tham gia Hội thảo tập huấn lần này. Thông báo bản in sẽ gửi tới quý Thư viện trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

 

Xem thông báo...