11.JPG
01.jpg
13.JPG
07.jpg
05.JPG
14.JPG
06.JPG
10.JPG
04.JPG
03.JPG
08.jpg
02.JPG
09.JPG
15.JPG
12.JPG

LỊCH CÔNG VIỆC

Lịch làm việc của liên hiệp hội thư viện các trường ĐH Phía Nam.

Đọc thêm...

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Tài nguyên thư viện, các CSDL, tạp chí,...

 

Đọc thêm...

extend-3

SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

28.12.2020

Xem chi tiết:   https://cdsphue.edu.vn/index.aspx?q=TT&CT=2344

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

TRỰC TUYẾN

Trang web hiện có:
7 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập